Drvene ekološke kuće - Ivanjica

Drvene kuće

Da li znate?

Pratite nas

Ne propustite

Da li znate?

• Drvo je 6 puta bolji izolator od cigle, a 15 puta bolji izolator od betona.

• Kuća izgrađena od cigle i betona pri završetku izgradnje sadrži vlagu pa je potrebno 10 do 24 meseca da se osuši kako bi bila zdrava za stanovanje.

• U Rusiji još i danas postoje crkve od drveta izgrađene u XVI veku.

• Najnovija istraživanja pokazuju da drvene konstrukcije ne sprečavaju prolazak Zemljinih magnetskih silnica koje su važne za ljudsko zdravlje.

• U Skandinaviji i Sjevernoj Americi je preko 90% kuća od drveta, zbog hladnih klimatskih uveta

• Neke zemlje, posebice Japan sve su više zainteresovane za kuće od drveta zbog učestihčestalih potresa

• Gustoća drveta je od 400 do 800 kg/m3 , a betona 2500 Kg/m3. Dakle, drvo je čak 5 puta lakše od betona.

• Drvo u sebi uvek sadrži određenu količinu vlage te je teže zapaljivo od ostalih suvih materijala

• Drvo debljine samo 3cm ima toplotnu izolaciju kao 45cm betona ili 18cm cigle. Zato Skandinavci i Kanađani koji žive u znatno hladnijoj klimi troše dva do tri puta manje energije na zagrevanje kuće od nas

• Drvo je male gustoće, odnosno težine pa je puno lakše za transport od betona i cigle

Materijal gustoća (kg/m3):

  • drvo 600
  • cigla 1900
  • beton 2400-3200
  • čelik 7900

• u slučaju požara drvo prenosi 10 puta slabije toplinu isijavanja nego beton, a čak 250 puta nego čelik

• u slučaju požara vatrogascima je dozvoljen duži boravak unutar drvene kuće nego unutar betonske

• polisa osiguranja drvene kuće od požara ne košta znatno više nego za ostale objekte

• drvo ne emitira radioaktivno zračenje, štetne plinove, alergijsku prašinu i statički elektricitet